Tel: +421-918867876
Email: svb@svbparkmladeze.sk

 

 zatiaľ voľná reklamná plocha na štítovej stene
pri križovatke Mier (výpadovka na Prešov)

 

 
Aktualizácia 11.5.2024
 
Aktuálne
11.5.2024
Magistrát mesta Košice bude dňa 14.5.2024 od 17:30 do 19:00 doručovať rozhodnutia o vyrubení dane z nehnuteľnosti a poplatku za odvoz odpadu.
17.4.2024
Oznam - 17.4.2024 - klikni
28.2.2024
Oznam - 28.2.2024 - klikni
2.2.2024
V autorizovanej zóne je uznesenie zo schôdze vlastníkov 29.1.2024.
20.1.2024
Pozvánka na zhromaždenie spoločenstva vlastníkov bytov - klikni.
16.1.2024
Pripomienkovanie domového poriadku oznam - klikni. Navrhované znenie domového poriadku sa nachádza aj v autorizovanej zóne.
13.1.2024
V autorizovanej zóne je uznesenie zo schôdze vlastníkov 4.12.2023.
21.12.2023
Všetkým našim členom a susedom prajeme pokojné vianočné sviatky a v novom roku veľa šťastia a osobných úspechov  ...rada SVB
7.12.2023
V autorizovanej zóne je návrh aktualizovaného domového poriadku.
25.11.2023
Pozvánka na zhromaždenie spoločenstva vlastníkov bytov - klikni.
3.10.23023
Oznam - 3.10.2023 - klikni
8.7.2023
Oznam - 7.7.2023 - klikni
29.4.2023
Magistrát mesta Košice bude dňa 2.5. od 16:30 do 17:30 doručovať rozhodnutia o vyrubení dane z nehnuteľnosti a poplatku za odvoz odpadu.
31.1.2023
Správa mestskej zelene uskutočnila ošetrenie drevín v lokalite PM2. Nereflektuje našu požiadavku úplného odtránenia a ich náhradu novými. Vyjadrenia SMsZ - klikni
16.1.2023
Na našu požiadavku správa mestskej zelene stanovila termín ošetrenia drevín v lokalite PM2 na 1.-2. kvartál 2023.
4.1.2023
V autorizovanej zóne je uznesenie zo schôdze vlastníkov 19.12.2022.
11.12.2022
Pozvánka na zhromaždenie spoločenstva vlastníkov bytov - klikni.
15.5.2022
Magistrát mesta Košice bude dňa 16.5. od 17:00 doručovať rozhodnutia o vyrubení dane z nehnuteľnosti a poplatku za odvoz odpadu. Podľa oznámenie TEHO Košice 15. - 16.6. sa uskutoční plánovaná TÚV.
26.1.2022
Vyjadrenie Správy mestskej zelene k revitalizácii predzáhradky nášho bloku - klikni
5.11.2021
Mesto Košice oznamuje začiatok prekopávky cestnej komunikácie - oprava kanalizačnej prípojky v termíne 4.-9.11.2021.
14.10.2021
Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice - Sever č. 53, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov - klikni.
2.10.2021
V autorizovanej zóne je uznesenie zo schôdze vlastníkov 17.9.2021. Dňa 4.10.2020 od 16.00 do 16.30 hod. budú pracovníci Slovenskej pošty uskutočňovať odpočet plynomerov.
22.9.2021
Oznam v súvislosti so začiatkom vykurovacej sezóny - klikni
8.9.2021
Dňa 17.9.2021 o 18.00 hod. sa uskutoční zhromaždenie spoločenstva vlastníkov bytov - klikni.
1.8.2021
Podľa oznámenie TEHO Košice bude z dôvodu opráv prerušená dodávka TÚV dňa 11.8.2021, 06:00 - 15:00.
6.6.2021
Podľa informácie TEHO Košice sa uskutoční plánovaná odstávka TÚV od 15.6.2021 do 16.6.2021
26.4.2021
Žiadame Vás, aby ste dňa 29.4.2021 od 15:30 do 18:30 sprístupnili Váš byt pre revíziu plynového zariadenia.
28.2.2021
V autorizovanej zóne je oznámenie o výsledku písomného hlasovania 16.2.2021.
1.2.2021
Oznam o písomnom hlasovaní o voľbe predsedu spoločenstva a členov dozornej rady SVB - klikni
V autorizovanej zóne je uznesenie zo schôdze vlastníkov 29.1.2021
21.1.2021
Pozvánka na zhromaždenie spoločenstva vlastníkov bytov - klikni. Vzhľadom k obmedzeniam vyplývajúcim z Vyhlášky 77 - Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí, sa uskutoční voľba predsedu a členov rady písomnou formou.
19.12.2020
Všetkým našim členom a susedom prajeme pokojné vianočné sviatky a v novom roku veľa šťastia a osobných úspechov  ...rada SVB
5.12.2020
Oznam pre vlastníkov - klikni
16.10.2020
Oznam v súvislosti so šírením Covid-19 - klikni
13.10.2020
Z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom potrubí bude dňa 14.10.2020 od 08.00 do 12.00 hod. odstávka studenej vody.
11.10.2020
Dňa 13.10.2020 od 15.00 do 15.50 hod. budú pracovníci Slovenskej pošty uskutočňovať odpočet plynomerov.
8.10.2020
Podľa oznámenia TEHO kvôli poruche je odstavená teplá voda. Porucha by mala byt odstránená do 11.00 hod.
10.9.2020
Oznam SPP Distribúcia - klikni
20.8.2020
Oznam SPP Distribúcia - klikni
2.7.2020
V sobotu dňa 4.7.2020 v čase od 8:00 do 14:00 bude prebiehať výmena vodomerov SV a TÚV a výmena elektronických pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov (EPRVN) na radiátoroch. Výmenu bude vykonávať externý dodávateľ - Provien s.r.o. Výmena sa bude realizovať od 12. poschodia smerom dole. Prosíme vlastníkov bytov resp. nájomníkov o súčinnosť, aby sa v danom termíne nachádzali v byte, aby bolo možné výmenu realizovať v čo najkratšom čase.
16.6.2020
Podľa informácie TEHO Košice sa uskutoční plánovaná odstávka TÚV od 16.6.2020 (0:15) do 17.6.2020 (23:45)
4.6.2020
Z dôvodu závažnej technickej poruchy je výťah mimo prevádzky. Odstávka bude trvať niekoľko dní (kvôli dodávke náhradných dielov). Na odstránení poruchy sa intenzívne pracuje.
20.4.2020
Oznam SPP Distribúcia - 30.3.2020 - klikni
15.2.2020
Kvôli poruche na regulátore plynu na Národnej triede je prerušená dodávka plynu SPP. Na odstránení sa pracuje. Dodávka by mala byť obnovená do večera. 
5.1.2020
V autorizovanej zóne je uznesenie zo schôdze vlastníkov 9.12.2019
Pracovníci firmy Veolia budú dňa 8.1. a 9.1.2020, 17:00-18:30 hod. uskutočňovať odpočet vodomerov a pomerových meračov spotreby tepla (8.1. 7.-12. posch., 9.1. 1.-6. posch.)
20.12.2019
Všetkým našim členom a susedom prajeme pokojné vianočné sviatky a v novom roku veľa šťastia a osobných úspechov  ...rada SVB
24.11.2019
Dňa 9.12.2019 o 18.00 hod. sa uskutoční zhromaždenie spoločenstva vlastníkov bytov - klikni.

21.6.2019

Domové komunikačné zariadeníe je mimo prevádzky z dôvodu závažnej poruchy na riadiacej jednotke. Servisný zásah musí prísť vykonať špecializovaná firma.
4.6.2019
V dňoch 11.-13.6.2019 sa uskutoční plánovaná odstávka centrálneho tepelného zdroja.
6.2.2019
Dňa 8.2.2019 bude výťah premávať obmedzene z dôvodu výmeny trakčného kolesa. Viac info - p.Vrábel 0905 491 421
4.1.2019
Pracovníci firmy Veolia budú dňa 8.1. a 9.1.2019, 17:00-19:00 hod. uskutočňovať odpočet vodomerov a pomerových meračov spotreby tepla (8.1. 7.-12. posch., 9.1. 1.-6. posch.)
20.12.2018
Všetkým našim členom a susedom prajeme pokojné vianočné sviatky a v novom roku veľa šťastia a osobných úspechov  ...rada SVB
V autorizovanej zóne je uznesenie zo schôdze vlastníkov 07.12.2018
23.11.2018
Dňa 7.12.2018 o 18.00 hod. sa uskutoční zhromaždenie spoločenstva vlastníkov bytov - klikni.
18.9.2018
Dňa 19.9.2018 - streda v čase 19.00 - 19.40 budú zamestnanci Slovenskej pošty, a.s. uskutočňovať odpočet spotreby zemného plynu. Tel.: 0907961170
8.7.2018
Okresný úrad zrušil rozhodnutie Stavebného úradu Košice - Staré Mesto o umiestnení stavby "Nadstavbe OD Mier".
25.6.2018
2.7.2018 začne externá firma s rekonštrukčnými prácami v kočikárni a v priestore zadného vchodu. V tejto súvislosti prosíme vlastníkov resp. nájomníkov, aby odložili dočasne svoje bicykle a kočíky do iných priestorov.
6.4.2018
Dňa 10.4. v čase od 15:00 do 17:00 bude vykonávaná pravidelná revízia rozvodov zemného plynu. Kvôli hladkému priebehu prosíme o sprístupnenie bytov v uvedenom čase.
20.2.2018
V autorizovanej zóne je uznesenie zo schôdze vlastníkov 16.2.2018
2.2.2018
Dňa 16.2.2018 o 18.00 hod. sa uskutoční zhromaždenie spoločenstva vlastníkov bytov - klikni.
12.1.2018
Denník Korzár 12.1.2018 - klikni
7.1.2018
Pracovníci firmy Veolia budú dňa 9.1.2018, 18:00-20:00 hod. uskutočňovať odpočet vodomerov a pomerových meračov spotreby tepla
30.12.2017
V autorizovanej zóne je uznesenie zo schôdze vlastníkov 8.12.2017
Pracovníci firmy Veolia budú dňa 4.1.2018, 17:00-20:00 hod. uskutočňovať odpočet vodomerov a pomerových meračov spotreby tepla
21.12.2017
Všetkým našim členom a susedom prajeme pokojné vianočné sviatky a v novom roku veľa šťastia a osobných úspechov  ...rada SVB
27.11.2017
Dňa 8.12.2017 o 18.00 hod. sa uskutoční zhromaždenie spoločenstva vlastníkov bytov - klikni.
14.10.2017
V týchto dňoch pracuje externá firma na uložení dlažby v suteréne bloku. Prístup k pivniciam bude v tomto čase obmedzený.
23.9.2017
V pondelok 25.9.2017 od 17:00 do 17.30 budú pracovníci Slovenskej pošty a.s. uskutočňovať odpočet spotreby zemného plynu. Informácie - 0800122413
26.6.2017
Záznam z rokovnia MZ 19.6.2017 - 08:39:15 1/1. Doplnený bod... - klikni
23.6.2017
TV Kosice:Dnes - Aktuality, 20.6.2017, 3:20-4:52 - klikni 
20.6.2017
Denník Korzár 20.6.2017 - klikni
Denník Korzár 19.6.2017 - klikni
17.6.2017
Blog k téme Nadstavba OD Mier - Možno zmariť úspešne vybavenú petíciu? V Košiciach áno !
11.6.2017
Otvorený list primátorovi - klikni
Príloha 1 - klikni
Príloha 2 - klikni
Príloha 3 - klikni
Príloha 4 - klikni
Príloha 5 - klikni
Príloha 6 - klikni
20.5.2017
Noviny TV JOJ, 19.5.2017, 14:34-17:44 - klikni
17.5.2017
Denník Korzár 17.5.2017 - klikni
16.5.2017
Denník Korzár 16.5.2017 - klikni
13.5.2017
Príklad vyjadrenia účastníka konania - klikni. Vyjadrenie možno podať najneskôr na ústnom pojednávaní - 16. 5. 2017. Stretnutie účastníkov - 16.5.2017 o 9:00 hod. na stavebnom úrade, pracovisku Košice - Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, 1. posch., č . dverí 70 - zasadačka (zadný trakt).
Prehľad uznesení mestského a miestneho zastupiteľstva k nadstavbe OD Mier.
XX. zasadnutie MZ MČ Košice – Sever zo dňa 19.12.2012 - klikni
XIV. zasadnutie MZ MČ Košice – Sever zo dňa 14.9.2016 - klikni
XIV. rokovanie Mestského zastupiteľstva, zo dňa 10.12.2012 - klikni
XXIII. rokovanie Mestského zastupiteľstva, zo dňa 10.2.2014 -  klikni
5.5.2017
Denník Korzár 5.5.2017 - klikni
28.4.2017
Výzva v súvislosti s prebiehajúcim územným konaním - klikni.  Denník Korzár 11.3.2014 - klikni Denník Korzár 26.9.2012 - klikni
26.3.2017
Dňa 27.3.2017 (18.00 - 19.00 hod.) bude Mesto Košice doručovať rozhodnutia a vyrubení poplatku za komunálny odpad a dane z nehnuteľnosti (tel.6419873)
20.12.2016
Všetkým našim členom a susedom prajeme pokojné vianočné sviatky a v novom roku veľa šťastia a osobných úspechov  ...rada SVB
4.12.2016
V autorizovanej zóne je uznesenie zo schôdze vlastníkov 28.11.2016
Prosíme obyvateľov bytov, ktorí majú záujem o zakúpenie nástražných pascí proti mravcom, aby vhodili požiadavku do schránky SVB do 11.12.2016. Cena na jeden byt je približne 18 € (hradí si každý sám).
12.11.2016
Dňa 28.11.2016 o 19.00 hod. sa uskutoční zhromaždenie spoločenstva vlastníkov bytov - klikni.
10.10.2016
V súvislosti so začiatkom vykurovacej sezóny prosíme všetkých vlastníkov bytov (alebo ich nájomníkov), aby naplno otvorili regulačné ventily (horné príp. spodné) na všetkých radiátoroch v byte. Otvorenie ventilov zabezpečí efektívnejšie odvzdušnetie celého systému pred aj počas vykurovacej sezóny. Po odvzdušnení a počas vykurovacej sezóny je opätovne potrebné nastaviť regulačné ventily podľa vlastnej potreby. V niektorých prípadoch je potrebné odvzdušniť radiátor priamo v byte (jedná sa najmä o byty na najvyšších poschodiach - 10p., 11p., 12.p.).  Zabezpečením tých úkonov a priebežným odvzdušňovaním stúpačiek rozvodov ÚK sa docieli, že nábeh ústredného kúrenia bude čo najkratší a bezproblémový. Rada SVB 
17.9.2016
Dňa 18.9.2016 17:30 až 18:30 budú pracovníci Slovenskej pošty a.s. uskutočňovať odpočet spotreby zemného plynu. Infolinka 0800 122 413
25.7.2016
Z dôvodu závažnej poruchy na riadiacej elektronike, ktorú nie je možné operatívne odstrániť, bude odstávka výťahu trvať dlhšie. Ospravedlňujeme sa za vzniknuté nepríjemnosti. Rada SVB
26.3.2016
Dňa 31.3.2016 (štvrtok) v čase od 15.00 do 18.00 hod. sa uskutoční výmena vodomerov teplej vody v bytoch, v ktorých sa výmena neuskutočnila v predošlom termíne. Prosíme o sprístupnenie bytov v uvedenom čase. Veolia Energia Východné Slovensko t.č. 0800188254. Po uvedenom termíne bude náklady spojené s výmenou vodomeru znášať vlastník bytu. Nutnosť výmeny resp. "certifikácie" vodomeru je stanovená vyhláškou č.210/2000.
16.3.2016 
Dňa 22.3.2016 (utorok) v čase od 15.00 do 18.00 hod. sa uskutoční výmena vodomerov teplej vody. Prosíme o sprístupnenie bytov v uvedenom čase. Veolia Energia Východné Slovensko t.č. 0800188254
22.12.2015
Všetkým našim členom a susedom prajeme pokojné vianočné sviatky a v novom roku veľa šťastia a osobných úspechov  ...rada SVB
12.11.2015
V dňoch 25.-27.11.2015 bude prebiehať inštalácia nového domového komunikačného systému spojená s výmenou domových telefónov. Žiadame Vás o sprístupnenie bytov za týmto účelom v čase podľa nasledovného harmonogramu - klikni. Pokiaľ by Vám termín nevyhovoval, dohodnite si náhradný termín u dodávateľa - p. Poláčka na telefónnom čísle 0907 373 141.
17.10.2015
Na základe uznesenie zo zhromaždenia vlastníkov bytov a nebytových priestorov konaného dňa 20.2.2015 v najbližšom období sa uskutoční inštalácia nových zvončekov a domofónov spojená s digitalizáciou celého systému. Je potrebné rozhodnúť sa pre verziu bytovej komunikačnej jednotky - klikni. Základné informácie o novom komunikačnom systéme - klikni. Podrobnejšie technické informácie môžete nájsť na stránkach výrobcu - http://www.slovakia-tcs.sk/
6.10.2015
Práce na odstraňovaní závad na plynových zariadeniach nebudú prebiehať podľa zverejneného harmonogramu. Budú prebiehať postupne podľa časových možností. Je možné prípadne kontaktovať pána Martina Krupáša - technika plynových zariadení (0907 909 564).
Na základe vykonanej revízie plynových zariadení zo dňa 11.08.2014 začína externá firma s odstraňovaním zistených nedostatkov v jednotlivých bytoch - klikni
27.8.2015
TEHO oznámilo odstávku TUV a UK v dňoch 7.9.2015 07.00 - 8.9.2015 16.00 z dôvodu prác na systéme.
14.6.2015
V dňoch 16.-18.6.2015 sa uskutoční plánovaná celoplošná odstávka teplej vody.
25.2.2015
Z dôvodu realizácie samostatného pripojenia el. energie pre zriadenia na streche bloku bude dňa 5.3. od 08.00 do 14.30 hod. prerušená dodávka el. energie.
V autorizovanej zóne je uznesenie zo schôdze vlastníkov 20.02.2015
8.2.2015
Dňa 20.2.2015 o 17.30 hod. sa uskutoční zhromaždenie spoločenstva vlastníkov bytov - klikni.
16.1.2015
Dňa 19. a 20.1. sa bude v objekte bytového domu vykonávať revízia rozvodov plynu. Je potrebne sprístupniť byt a to nasledovne: 19.1. podlažia 7-12 od 14.00 hod. do 17.00 hod. a 20.1. podlažia 1-6 od 14.00 hod. do 17.00 hod.
Pracovníci firmy Dalkia budú dňa 20.1.2015 od 8.00 do 15.00 hod. vykonávať výmenu meračov studenej vody v jednotlivých bytoch.
10.1.2015
12.1.2015 medzi 17.30 a 20.00 budú pracovníci firmy Dalkia vykonávať odpočet bytových meračov teplej, studenej vody a elektronických pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov.
4.1.2015
Spoločnosť Dalkia ukončila poskytovanie havarijnej služby. 24 - hodinovú havarijnú službu bude zabezpečovať Stavebné bytové družstvo II - 0915 595 991. Viac info - pozri informácie resp. výveska vo vestibule.
20.12.2014
Všetkým našim členom a susedom prajeme pokojné vianočné sviatky a v novom roku veľa šťastia a osobných úspechov  ...rada SVB
6.12.2014
Dnes bola dodaná nová vchodová brána s elektronickým prístupovým systémom. Obyvatelia, ktorí neboli dnes zastihnutí môžu si čipové kľúče (4ks na byt) prevziať u predsedu SVB.
11.11.2014
V autorizovanej zóne je uznesenie zo schôdze vlastníkov 29.10.2014
28.10.2014
V zmysle uznesenia zo schôdze 23.12.2013 pripravuje sa odkúpenie resp. prevod spoluvlastníckych podielov k pozemku pod blokom z majetku mesta na jednotlivých vlastníkov bytov. Bližšie budeme o veci rokovať na schôdzi 29.10. Vzor žiadosti na odkúpenie pozemku - klikni.
20.10.2014
Dňa 29.10. o 18.00 hod. sa uskutoční zhromaždenie spoločenstva vlastníkov bytov - klikni.
17.10.2014
Výsledok hlasovania o prenájme časti strechy pre spoločnosť Swan a.s. - pozri autorizovaná zóna

Požiarna revízia zistila nedostatky v priechodnosti únikových ciest -  chodby v pivniciach a schodište. Tieto nedostatky je nutné odstrániť - pozri info vo vestibule.

2.10.2014
Dňa 29.9. a 30.9. členovia rady postupne navštívili vlastníkov bytov v súvislosti s písomným hlasovaním o prenájme časti strechy pre spoločnosť Swan a.s. Vlastníci, ktorí neboli v týchto dňoch zastihnutí môžu ešte vyjadriť svoj súhlas. resp. nesúhlas. Hlasovací hárok sa nachádza u predsedu SVB.
27.9.2014
Prišla ponuka od prevádzkovateľa internetu a bezdrôtovej komunikácie - Swan a.s. na prenájom časti strechy pre účely prevádzkovania ich zariadení. Vo výveske je návrh projektu. Členovia rady budú postupne kontaktovať vlastníkov v súvislosti s vyžiadaním písomného súhlasu resp. nesúhlasu s týmto prenájmom.
25.9.2014
V zmysle uznesenie zo schôdze vlastníkov dňa 23.12.2013 bola podpísaná zmluva s telekomunikačných operátorom LTE o prenájme časti strechy.
26.3.2014
Denník Korzár 24.3.2014 - klikni
14.3.2014
Prerušenie územného konania - klikni
11.3.2014
Denník Korzár 11.3.2014 - klikni
5.3.2014
Denník Korzár 5.3.2014 - klikni.
26.2.2014
Žurnál Radia Regina k rekonštrukcii DSS - stiahni mp3.
8.1.2014
Pracovníci firmy Dalkia budú dňa 9.1. v čase 17.00-19.30 hod. vykonávať odpočet bytových vodomerov teplej a studenej vody a odpočet a kontrolu elektronických pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov EPRVN. Pri vstupe do bytu sa preukážu licenčným preukazom.
31.12.2013
V sekcii informácie je plné znenie domového poriadku schváleného na schôdzi 23.12 2013. V autorizovanej zóne je uznesenie zo schôdze vlastníkov 23.12.2013
20.12.2013
Všetkým našim členom a susedom prajeme pokojné vianočné sviatky a v novom roku veľa šťastia a osobných úspechov  ...rada SVB
12.12.2013
Dňa 23.12. o 17.00 hod. sa uskutoční zhromaždenie spoločenstva vlastníkov bytov - klikni.
11.12.2013
Podľa oznámenia dodávateľa el. energie bude v dňoch 16.-18.12. 2013 v čase 7.30 - 15.00 hod. kvôli prácam na rozvodoch VN odstavená dodávka el. energie. V rovnakom čase bude obmedzená aj dodávka tepla aj TUV. 
26.10.2013
Vzhľadom na opakujúce sa porušovanie domového poriadku (je vyvesený vo vestibule) niektorými obyvateľmi nášho bloku dávame do pozornosti plné znenie domového poriadku ako bolo schválené na zhromaždení Spoločenstva vlastníkov bytov Park mládeže - Košice dňa 23.4.2002 - pozri Informácie.
17.10.2013
Prerušenie územného konania - klikni
25.9.2013
V súvislosti s blížiacim sa začiatkom vykurovacej sezóny prosíme všetkých vlastníkov bytov (alebo ich nájomníkov), aby naplno otvorili regulačné ventily (horné príp. spodné) na všetkých radiátoroch v byte. Otvorenie ventilov zabezpečí efektívne odvzdušnenie celého systému pred vykurovacou sezónou. Po odvzdušnení a počas vykurovacej sezóny je opätovne potrebné nastaviť regulačné ventily podľa vlastnej potreby.

V niektorých prípadoch je potrebné odvzdušniť radiátor priamo v byte (jedná sa najmä o byty na najvyšších poschodiach - 10.p., 11.p., 12.p.). Zabezpečením týchto úkonov a priebežným odvzdušňovaním stúpačiek rozvodov ÚK sa docieli, že nábeh ústredného kúrenia bude čo najkratší a bezproblémový.
15.9.2013
Odpočet spotreby zemného plynu sa uskutoční dňa 21.9.2013, 09.00-09.30 hod. Kontakt: 02/32 60 26 02, 32 60 26 02, resp. odpoctyplynu@indexnoslus.sk
9.7.2013
Súhlas s predĺžením lehoty prerušenia územného konania - klikni
17.6.2013
Plánovaná celoplošná odstávka teplej vody sa uskutoční 18.-20.6.2013. Viac informácií nájdete vo výveske vo vestibule.
3.6.2013
Vlastníci bytov, ktorí ešte nedostali vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním bytu za rok 2012, môžu si toto vyzdvihnúť u predsedu SVB v pracovných dňoch od 17.00 do 19.00 hod.
6.2.2013
Uznesenie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever - klikni
10.1.2013
Súhlas s predĺžením lehoty prerušenia územného konania - klikni
22.12.2012
Všetkým našim členom a susedom prajeme pokojné vianočné sviatky a v novom roku veľa šťastia a osobných úspechov  ...rada SVB
21.12.2012
Uznesenie Mestského zastupiteľstva 10.12.2012 - klikni
29.11.2012
Pripájame informáciu ako sa zachovať, ak sa stanete svedkami príprav na výrub stromov (nemusí to byť v okolí nášho bloku, ale kdekoľvek) - klikni
31.10.2012
Prerušenie územného konania - klikni
14.10.2012
Je nevyhnutné uvoľniť únikové cesty pre prípad požiaru - viac
12.10.2012
Pokyny v súvislosti so začiatkom vykurovacej sezóny - klikni
1.10.2012
Výzva v súvislosti s prebiehajúcim územným konaním - klikni.  Denník Korzár 27.9.2012 - klikni
26.9.2012
Denník Korzár 26.9.2012 - klikni -  Diskusia na stránke Korzára - klikni  aj na  
Spolok na podporu skrášľovania Košíc
23.8.2012
Na vchodových dverách bol vymenený el. vrátnik. Bolo opravené komunikačné zariadenie a zvončeky. Prosíme vlastníkov bytov resp. nájomníkov, aby prípadné nefungujúce zariadenie písomne nahlásili a vhodili do schránky SVB.
17.8.2012
Prebiehajú opravy domových vrátnikov, resp. zvončekov na základe nahlásených závad. Práce prebiehajú postupne. V tejto súvislosti preto prosíme vlastníkov resp. nájomníkov o spoluprácu.
23.5.2012
Podľa oznámenia TEHO bude z dôvodu opráv dňa 24.5. v čase od 6.00 do 15.00 odstavená dodávka teplej vody. Plánovaná celoplošná odstávka teplej vody sa uskutoční 19.-21.6.2012. Viac informácií nájdete vo výveske vo vestibule.  
16.5.2012
Prosíme vlastníkov a užívateľov bytov, ktorí plánujú robiť v byte rekonštrukcie - stavebné úpravy a/alebo úpravy bytových rozvodov (voda, kúrenie, plyn, elektrina...), aby tak urobili po konzultácii s radou SVB. Všetky tieto zmeny môžu ovplyvniť vyvážené fungovanie spoločných rozvodov v celom našom bloku či dokonca jeho statiku. Viac nájdete v sekcii informácie.
23.4.2012
Vo výveske je oznam o možnosti nahlásenia závad - klikni
5.4.2012
Všetkým našim členom a susedom prajeme príjemné prežitie veľkonočných sviatkov  ...rada SVB
 3.3.2012
Dávame do pozornosti zásady požiarnej bezpečnosti v našom obytnom dome. Najmä sa jedná o uvoľnenie únikových ciest t.j. chodieb a schodíšť. V plnom znení sú tieto zásady vo výveske vo vestibule a v autorizovanej zóne.
27.2.2012
V autorizovanej zóne a vo výveske vo vestibule nájdete pravidlá zaobchádzania s objemovým a neštandardným odpadom.
19.2.2012
Schôdza vlastníkova bytov a nebytových priestorov sa uskutočnila 6.2.2012. Uznesenie je v autorizovanej zóne a vo výveske vo vestibule.
7.2.2012
Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo č.210/2000 nám ukladá povinnosť úradne preciachovať resp. vymeniť merače spotreby vody v bytoch (u teplej vody je interval 4 roky, u studenej 6 rokov). Dňa 1.2.2012 v čase 8.00-15.00 hod. pracovníci firmy Dalkia vykonali výmenu meračov teplej vody - typ BVCH 15 schválený vo Vestníku ÚNMS SR č. 1/2007.
26.1.2012
Dňa 6.2.2012 o 18.00 hod. sa uskutoční schôdza vlastníkov bytov - klikni
7.1.2012
Od 22.12.2011 je možné naladiť v oblasti Košic cez izbovú DVB-T anténu na verejnoprávnom multiplexe - 25.kanál okrem STV1, STV2 a STV1 v rozlíšení HD (MPEG-4) aj kompletné rozhlasové okruhy Slovenského rozhlasu: Slovensko, Regina (BA, BB, KE), Devín, Radio_FM, Patria (FM,RD), Klasika, Litera, Junior a Slovakia. 2.multiplex vysiela bez zmien - 59.kanál (Markíza, TV Doma, JOJ, JOJ Plus)
2.1.2012
Pracovníci firmy Dalkia budú v dňoch 3.1.(7.-12. posch.) a 4.1.(1.-6.posch.) v čase 17.00-19.00 hod. vykonávať odpočet bytových vodomerov teplej a studenej vody a odpočet a kontrolu elektronických pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov EPRVN. Pri vstupe do bytu sa preukážu licenčným preukazom.
22.12.1011 
Všetkým našim členom a susedom prajeme pokojné vianočné sviatky a v novom roku veľa šťastia a osobných úspechov  ...rada SVB
21.12.2012
Na schodištiach boli vykonané nátery spodných častí stien čistiteľným resp. umývateľným náterom.
2.11.2011
Východoslovenská distribučná a.s. oznámila, že dňa 17.11.2011 v čase od 7.30 do 15.00 bude prerušená dodávka el. energie do bloku z dôvodu prác na zariadení nízkeho napätia.
17.10.2011
Začala vykurovacia sezóna. Pre spoľahlivý chod systému je nevyhnutné, aby pri plnení systému boli odvzdušnené stupačky a všetky jednotlivé radiátory, ktoré sú vybavené ovdzdušňovacím ventilom (najmä 12.poschodie). Regulačné ventily musia byť úplne otvorené. Podrobnejšie informácie sú vo výveske spolu s novými zásadami protipožiarnej ochrany bloku.
14.9.2011
V uplynulom týždni boli dokončené práce na rekonštrukcii požiarneho rozvodu v zmysle aktuálnych noriem. V najbližšom období, po vykonaní revízie, budú hydranty na schodištiach uvedené do pohotovostného stavu.
12.7.2011
Bol dohodnutý harmonogram prác na rekonštrukcii horizontálnych a vertikálnych rozvodov vody a plynu. Pre hladký priebeh prác je nevyhnutné, aby boli sprístupnené súčasne všetky byty príslušnej vetvy rozvodu podľa tohto harmonogramu - klikni. Prosíme všetkých o tolerantný a konštruktívny prístup, aby práce prebehli bez časových zdržaní.
4.7.2011
V dňoch 6.-8.7.2011, 8-13 hod. bude prebiehať rekonštrukcia hlavných elektrických rozvodov. V tomto čase bude odstavená dodávka elektriny.
V týždni od 18.7.2011 sa začnú práce na výmene stupačkových rozvodov.
7.4.2011 
Vo výveske je uznesenie zo zhromaždenia vlastníkov 4.4.2011. Webová verzia vývesnej tabule je prístupná v autorizovanej zóne.
6.4.2011
Včera bolo spustené v oblasti Košíc digitálne TV vysielanie už všetkých multiplexov z vysielača Heringeš. Vysielané programy je možné naladiť cez izbovú DVB-T anténu. Dostupné sú 1.multiplex - 64.kanál (STV1, STV2, Markíza, JOJ), 2.multiplex - 59.kanál (Markíza, TV Doma, JOJ, JOJ Plus) a Verejnoprávny multiplex - 25.kanál (STV1, STV2, STV3).
V rozvode spoločnej televíznej antény je po technických úpravách šírená pôvodná skladba programov. 
21.3.2011
Dňa 4.4.2011 o 18.00 hod. sa uskutoční schôdza spoločenstva vlastníkov bytov - viac informácií
Výpadok signálu v STA v trojizbových bytoch na južnej strane bloku, spôsobený prerušením káblového rozvodu, sa podarilo odstrániť.
13.3.2011
V súvislosti s prechodom na digitálne televízne terestriálne vysielanie boli do schránok doručené anketové lístky týkajúce sa spoločnej televíznej antény. Vyplnené prosíme vhodiť do schránky spoločenstva do 18.3.2001 - viac informácií
Výpadok signálu v STA v trojizbových bytoch na južnej strane bloku bol spôsobený prerušením káblového rozvodu v tejto časti. Na odstránení závady sa pracuje.
7.3.2011
Po výpadku dodávky tepla z dôvodu neohláseného vypustenia systému zo strany TEHO sa zavzdušnený systém podarilo po intenzívnom úsilí uviesť opäť do prevádzky
20.12.2010
Všetkým našim členom a susedom prajeme pokojné vianočné sviatky a v novom roku veľa šťastia a osobných úspechov  ...rada SVB
19.11.2010
Milí susedia, členovia spoločenstva. Ak máte nejaké fotografie súvisiace s našim blokom a chceli by ste ich zverejniť, neváhajte a pošlite ich na e-mail spoločenstva.
6.11.2010
Aby sa predišlo poškodzovaniu nášho spoločného majetku, monitorovací systém bol doplnený o ďalšie kamery v priestoroch prízemia
5.10.2010
Po výmene čerpadla bolo spustené UK. 
3.10.2010
Došlo k poruche hlavného čerpadla vykurovacieho systému bloku. Intenzívne sa pracuje na odstránení závady v súvislosti so začiatkom hlavného vykurovacieho obdobia. 
1.3.2010
Dňa 4.3.2010 po 15.hod. prídu pracovníci firmy Dalkia odpočítať kapilárové merače vykurovacích nákladov a namontovať digitálne merače Brunata-futura v bytoch, u ktorých sa odpočet a výmena dosiaľ neuskutočnila. Podrobný oznam je vyvesený vo vestibule a vlastníci bytov, ktorých sa to týka, dostali oznam do schránky.
Dňa 4.3.2010 po 15.hod. prídu pracovníci firmy Remont Ruskov vykonať revíziu plynu a vykonať príslušné merania v bytoch, u ktorých sa revízia ešte neuskutočnila. Podrobný oznam je vyvesený vo vestibule a vlastníci bytov, ktorých sa to týka, dostali oznam do schránky. Nutnosť vykonania revízie je stanovená zákonom.
15.2.2010
Výťah je potrebné používať v súlade s návodom, ktorý je umiestnený v kabíne výťahu. Postupne budú návody umiestnené na vstupných portáloch na všetkých poschodiach. Aby sa predišlo poškodzovaniu kabíny a ďalších zariadení, je kabína vybavená monitorovacím systémom. 
9.2.2010
V sobotu 13.2.2010 v čase od 9.00 do 15.00 pracovníci firmy Dalkia budú vykonávať odpočet a demontáž pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov. Súčasne budú namontované nové - elektronické pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov. Podrobný slovenský popis nových pomerových meračov nájdete tu Brunata-futura.
6.2.2010
Z dôvodu zatepľovania suterénu (stropu) je potrebné do 8.2.2010 uvoľniť pivnice a sprístupniť ich dodávateľskej firme. Poverená a zodpovedná osoba za prevzatie a odovzdanie kľúčov od pivníc je p. Ondrej Mulač.
29.1.2010
Podľa dnešného oznamu firmy Dalkia sa odpočet a výmena pomerových meračov neuskutoční v plánovanom termíne.
26.1.2010
2.2.2010 od 8.00 hod. do 15.00 hod. pracovníci firmy Dalkia budú vykonávať odpočet a demontáž pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov. Súčasne budú namontované nové - elektronické pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov. Podrobný slovenský popis nových pomerových meračov nájdete tu Brunata-futura.
21.1.2010
Pracovníci firmy Dalkia budú dňa 25.1.2010 v čase od 8.30 hod. do 15.00 hod. vykonávať odpočet a demontáž pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov (od horných poschodí smerom dole). Súčasne budú namontované nové - elektronické pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov. Podrobný slovenský popis nových pomerových meračov nájdete tu Brunata-futura.
15.1.2010
Je dôležité dbať na zvýšenú opatrnosť a nevstupovať na balkóny, nakoľko neboli dosiaľ nainštalované výplne zábradlí.
5.1.2010
Začalo sa s demontážou lešenia na prednej strane bloku. Je potrebná zvýšená opatrnosť, príp. používať dočasne zadný vchod.
30.12.2009
Východnú fasádu už nezakrýva lešenie.
8.12.2009
Nakoľko práce na novom výťahu pokročili, je možné uskutočniť jazdu do vyšších poschodí po dohovore s pracovníkmi vykonávajúcimi montážne práce. Toto iste privítajú starší a menej mobilní susedia. 
V piatok 11.12.2009 je naplánovaná skúšobná jazda nového výťahu. Práce na zariadení a príslušenstve výťahu budú pokračovať aj po spustení prevádzky.
26.10.2009
Dnešným dňom sa začnú práce vo výťahovej šachte a strojovni výťahu. Nový výťah by mal byť spojazdnený do 6 týždňov.
2.10.2009
V nedeľu 4.10. od 9.00 hod. sa uskutoční napúšťanie systému UK. Nakoľko bol systém dlhší čas vypustený, je potrebné preveriť jeho tesnosť. Z tohto dôvodu žiadame užívateľov, aby za prítomnosti zodpovednej osoby v byte umožnili v tomto čase kontrolu tesnosti systému. 
18.9.2009
Väčšinou hlasov sme si schválili výmenu pomerových meračov vykurovacích nákladov - klikni.
10.9.2009
Je k dispozícii upresnená ponuka digitálnych meračov spotreby tepla. Ide o model Brunata-futura. Cena na jeden radiátor vychádza na 15,96Eur (merač a práca). Každá domácnosť bude v najbližšej dobe písomne informovaná. Výmena by sa mohla uskutočniť pri najbližšom odpočte tepla.
4.9.2009
Prosíme užívateľov bytov, u ktorých boli menené okná a neboli dokončené murárske práce, aby sprístupnili svoj byt 7.9.2009 od 7.30. Je potrebné dokončiť omietky pri balkónoch a uložiť vnútorné parapety. K tomu je potrebné zvesenie a opätovné uchytenie radiátorov. Tieto práce by mali prebehnúť naraz u všetkých bytov, ktorých sa to týka.
Prosíme užívateľov bytov, aby pripravili demontáž satelitných antén na západnej strane bloku. V budúcom týždni sa začnú práce na fasáde.
Prišla ponuka na výmenu kapilárových meračov tepla za digitálne. Rada bude kontaktovať jednotlivých vlastníkov s informáciou o podmienkach možnej výmeny meračov.
25.8.2009
Rekonštrukcia balkónov a lodžií pozostáva z výmeny zábradlí a ich uchytenia, rekonštrukcie podlahy vrátane novej hydroizolácie, nivelizácie a uloženia keramickej dlažby.
V tomto týždni sa začne so sanáciou starých balkónových zábradlí na východnej strane bloku. Postupne budú zábradlia vymenené a ukotvené v nových úchytoch. Je dôležité dbať na zvýšenú opatrnosť a nevstupovať na balkón v čase prebiehajúcej rekonštrukcie.
10.8.2009
V tomto týždni sa začnú vymieňať okná od 12. poschodia smerom k prízemiu. Postupne budú dohodnuté presné termíny pre jednotlivé byty a spoločné priestory. Je vhodné mať uzatvorené okná bytu na tej strane, kde práve prebiehajú zatepľovacie práce. Drobné uvoľnené čiastočky polystyrénu majú tendenciu dostávať sa do vnútorných priestorov už pri malom prúdení vzduchu.
27.7.2009
V stredu 29.7.2009, po dokončení stavby lešenia, by mali začať práce na odstraňovaní systémových vád na východnej fasáde bloku.
16.7.2009
V týždni 20.-26.júl 2009 by mal dodávateľ začať s prácami na zadnej (východnej) fasáde bloku. Začne sa s výstavbou lešenia.
10.7.2009
V najbližšom období t.j. zhruba posledný júlový týždeň by sa mali začať práce na odstraňovaní systémových vád t.j. rekonštrukcia prednej a zadnej fasády bloku. S tým súvisí výmena zvyšných pôvodných okien za plastové, ako sme to odsúhlasili sa januárovej schôdzi. V týždni 13.-18. júl bude dodávateľ rekonštrukcie vymeriavať individuálne každé pôvodné drevené okno, ktoré bude potrebné vymeniť. Je nutné záväzne upresniť, ktorí vlastníci majú už rozpracovanú výmenu okien vo vlastnej réžii a ktorí budú spadať do tejto centrálnej výmeny v rámci zatepľovania. Rada bude kontaktovať vlastníkov, ktorých sa to týka a dohodnú spolu príslušné termíny.
Prosíme užívateľov suterénnych priestorov, aby miestnosti v suteréne bloku výrazne označili číslom bytu. Je potrebné odstrániť nedostatky v evidencii suterénnych priestorov v súvislosti s pripravovanými stavebnými úpravami.
12.6.2009 
Zo zápisnice: Na schôdzi spoločenstva, konanej 10.6.2009 bol schválený nový spôsob financovania komplexnej rekonštrukcie a zatepľovania, reagujúci na novovzniknuté legislatívne podmienky.
Rovnako bol odsúhlasený nový spôsob upratovania spoločných priestorov prostredníctvom profesionálneho upratovacieho servisu, zatiaľ po dobu jedného roka. Po tomto období bude vyhodnotený.
 
© 2009-2023 SVB Park mládeže Košice

Stilus web building